12 LM35

LM35 je přesný teploměr, který vypadá trochu jako tranzistor. Dva krajní vývody jsou zem a napájecí napětí, prostřední vývod je měřicí. Napětí na něm je přímo úměrné teplotě – jednomu stupni Celsia odpovídá 10 milivoltů. Při teplotě 0 °C je na tomto výstupu 0, při 100 °C je na vývodu přesně 1 volt.

126-1.png

Teplotu pak spočítáte jednoduše, pomocí vzorce:

temp = (5.0 * analogRead(tempPin) * 100.0) / 1024;

Magické konstanty 5.0 a 1024 jsou maximum (5 V) a hodnota, kterou při tomto maximu naměříte (1024).

V praxi těžko budete měřit teploty nad 100 °C, takže se dá předpokládat, že napětí na měřicím výstupu nepřesáhne 1 volt. Můžete tedy přepnout referenční napětí pro převodník (pamatujete?) na vnitřní zdroj 1,1 V, pomocí funkce analogReference. Zvýšíte tím i přesnost měření.

Vzorec se tedy lehce změní. Maximum (1023) není 5 voltů, ale 1,1. Když 1,1 podělíte 1024 (to je rozsah měření), zjistíte, že nárust hodnoty o 1 odpovídá nárustu napětí o 1,0742 mV (u pěti voltů to bylo 4,88 mV). Pokud jednomu stupni Celsia odpovídá 10 mV, znamená to, že odpovídá hodnotě zhruba 9,31 (10 / 1,0742). Pokud naměřená hodnota vzroste o 9,31, znamená to, že teplota vzrostla o jeden stupeň. Zkuste si to sami:

float tempC;
int reading;

int tempPin = A0;

void setup() {
  analogReference(INTERNAL);
  Serial.begin(9600);

}

void loop(){
  reading = analogRead(tempPin);
  tempC = reading / 9.31;
  Serial.println(tempC);
  delay(1000);
}
13 „Jak naučit kámen počítat“

results matching ""

  No results matching ""