13 „Jak naučit kámen počítat“

Seriál s tímto názvem vycházel v časopise Věda a technika mládeži někdy v polovině 80. let minulého století. Postupně vysvětloval, jak je možné, že z kusu křemenu může postupně vzniknout celý počítač. Já si název vypůjčil pro tuto kapitolu.

Když jsem přemýšlel nad tím, kdo je vlastně modelový čtenář této knihy, měl jsem před očima velmi přesný obraz: na kurzech a školeních za mnou chodili programátoři a říkali: „Já bych tak rád zkusil něco s elektronikou, ale nevím, nerozumím tomu, nechápu, bojím se…“

Jeden z nich mi položil i skvělou otázku, která stála vlastně na začátku celých úvah o této knize. Programoval hry a říkal: „Já vím, jak to naprogramuju, pak vím, že jsou nějaké knihovny, tomu pořád rozumím, překladačem to přeložím – a co se děje pak? Jsou to nějaká čísla? Jak se uloží? Kam? A jak ten procesor ví, co má udělat? To vůbec netuším… jen vím, že pak někde úplně dole jsou dráty a elektrony…“

A tahle kniha je vlastně obšírnější odpovědí na tento dotaz. Jen jsme začali od konce, od těch elektronů a drátů. Teď už to bude jen jednodušší, slibuju.

results matching ""

    No results matching ""