13.4 Operace s bity

Už víme, jak budeme předávat informace. Když budeme chtít do vodiče poslat logickou 1, tedy vysokou úroveň (H), bude to pro nás 5 voltů (přesněji 2 až 5, ale držme se raději té vyšší hodnoty). Logická 0 bude reprezentována stavem bez napětí, popř. nižším než 0,4 V. Tak.

A co s těmi informacemi budeme dělat? Možná vás to překvapí, ale škála možností není zas tak velká. Jediné, co máme k dispozici, jsou takzvané logické funkce. Vše složitější si ale naštěstí můžeme postavit z nich.

Možná je znáte z matematiky, možná je znáte z programování, možná odjinud. Někde se tomu říká i Booleova algebra, a pokud vám to připomíná typ Boolean, jste na správné stopě. Dovolte drobné opakování.

results matching ""

    No results matching ""