14.10 Dekodér (demultiplexor) „1-z-N“

Demultiplexor je součástka s opačnou funkcí, než má multiplexor. Má jeden signálový vstup, několik výstupů, a řídicí vstup, který říká, na jaký výstup bude vstup připojen. Ostatní výstupy budou v logické nule, případně ve třetím stavu (za chvíli si o něm něco povíme).

Speciálním případem demultiplexoru je dekodér – ten nemá signálový vstup, jen výstupy a řídicí vstupy. Podle toho, jaká kombinace je na řídicích vstupech, je na zvoleném výstupu jednička, na ostatních nula (nebo obráceně).

Dekodéry se používají nejčastěji 1-ze-4, 1-z-8, 1-z-10 a 1-z-16. Mají tedy dva, tři nebo čtyři řídicí vstupy a odpovídající počet výstupů. Logická funkce je podobná té u multiplexoru:

Y1 = NOT S1 AND NOT S2

Y2 = S1 AND NOT S2

Y3 = NOT S1 AND S2

Y4 = S1 AND S2

S2 S1 Y1 Y2 Y3 Y4
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1

results matching ""

    No results matching ""