14.11 Vícebitové varianty

Jak multiplexory, tak demultiplexory se používají nejen jako jednobitové, ale i jako vícebitové – fyzicky to je pak několik (de)multiplexorů se spojenými řídicími vstupy. Hovoříme pak například o čtyřkanálovém čtyřbitovém multiplexoru (tedy 2 řídicí vstupy, 4 datové vstupy, každý po 4 bitech, 1 výstup po 4 bitech), nebo dvoukanálovém (1 řídicí bit) osmibitovém (vstupy i výstupy mají osm vodičů, A0-A7, B0-B7 ,Y0-Y7) multiplexoru. Tyto obvody se používají velmi často, a to pro směřování signálů takovou cestou, jakou bychom si představovali. Například pokud znáte strojový kód procesoru 8080 nebo Z80, tak víte, že v instrukčním slovu u operace MOV a dalších je číslo registru ve třech bitech. Fyzicky v procesoru existuje osmikanálový multiplexor, který má tyto tři bity připojeny na svoje řídicí vstupy, na datových vstupech má připojeny jednotlivé registry, a podle hodnoty pak na vnitřní datovou sběrnici připojí jeden z těchto registrů.

results matching ""

    No results matching ""