14.2 XOR

A kde máme tu zmíněnou funkci „exkluzivního OR“, neboli XOR? No, dala by se poskládat z hradel NAND. Schválně…

Nejprve si udělejme tabulku. Slovní definice zní: Výstup je v log. 1, pokud jsou hodnoty na vstupech různé (tedy buď A, nebo B jsou v log. 1, a ten druhý v log. 0). Pokud platí, že A = B, tak je na výstupu 0. Tabulka bude vypadat takto:

A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Zapojení je takovéhle:

160-1.png

Po pravdě říkám, že bych ho dokázal odvodit, ale raději si to zapamatuju. A vy si to zapamatujte taky. Máme tu čtyři hradla NAND. První zleva má na výstupu 0, pokud jsou na vstupu A = B = 1. Tedy A NAND B. Označme si tuto mezihodnotu jako C.

Horní a dolní hradlo NAND pak počítá hodnoty A NAND C a B NAND C. Označme si je třeba AX a BX.

Poslední hradlo pak udělá AX NAND BX.

Zkuste si to zapojit. Tlačítka máte, v obvodu 7400 máte i čtyři hradla NAND, zapojte, zkuste, uvidíte sami!

eknh.cz/xor

Kompletní tabulka:

A B A NAND B (C) A NAND C (AX) B NAND C (BX) AX NAND BX (Y)
0 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 1 0

Výsledek si můžeme „schovat“ zase do jednoho symbolu:

xorgate.png

Když se nad tím tak zamyslíte – kolik takových funkcí pro dvě proměnné může být?

results matching ""

    No results matching ""