16.1 Proč zapojovat blokovací kondenzátory k napájení

Nevýhodou totemu je, že spoléháme na nekonečnou rychlost přepínání tranzistoru Q2. V ideálním případě je tento tranzistor buď plně otevřen (a Q4 je tedy zavřený, Q3 otevřený), nebo plně zavřen (Q4 otevře, Q3 zavře). Jenže reálné obvody vykazují pomalejší přechod, daný převážně fyzikálními vlastnostmi. Na krátký okamžik se tak při přepínání stane, že budou otevřeny oba tranzistory v totemu, jak Q3, tak Q4, a poteče přes ně proud, omezený jen rezistorem R4. V praxi se to projeví rušivými pulsy, kdy je zvýšený odběr z napájení. Proto se připojuje k napájení obvodů TTL paralelně kondenzátor o kapacitě ~ 100 nF, který tyto špičky pokryje. Zároveň z toho vyplývá, že čím větší je přepínací frekvence, tím vyšší je odběr obvodu.

results matching ""

    No results matching ""