19.5 Klopný obvod T

Když u předchozího obvodu do cesty hodinovému pulsu zapojíme hradlo AND, získáme tak klopný obvod typu T (Toggle).

239-1.png

Pravdivostní tabulka takového obvodu je prostá: Pokud je T = 0, zůstává klopný obvod stále ve stejném stavu. Pokud je T = 1, tak se s každou náběžnou hranou hodin přepne.

239-2.png

T Qn Qn+1 Funkce při náběžné hraně Clk
0 0 0 Drží hodnotu
0 1 1 Drží hodnotu
1 0 1 Přepíná
1 1 0 Přepíná

Klopný obvod T se používá pro konstrukci čítačů a děliček frekvence, jak si hned za chvíli ukážeme.

results matching ""

    No results matching ""