29 Elektronika a svět kolem nás

V této prakticky zaměřené kapitole shrnu nejrůznější způsoby, jakými elektronické konstrukce komunikují se světem. Zmíním jak dosud neprobrané způsoby, tak i ty, kterými jsme se už zabývali. Primárně se zaměřím na způsoby, jak taková zařízení připojit k číslicovým obvodům.

results matching ""

    No results matching ""