2.3 LED podrobněji

Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je použít LED. LED je součástka, která za určitých podmínek mění procházející elektrický proud na světlo. Nejčastější typ LED vypadá jako takový malý klobouček s dvěma vývody.

056-1.jpeg

Všimněte si několika věcí:

• Jeden vývod je delší (pokud si ho nezkrátíte…).

• Uvnitř diody je větší část s takovou miniaturní mističkou (už jsem říkal, že se vám bude hodit lupa?) a menší část. Větší část má kratší vývod, menší část delší (asi aby to bylo spravedlivé).

• Na spodním okraji kloboučku je zvýrazněná hrana, a ta je v jednom místě seříznutá. Je to u té větší části s kratším vývodem.

Dioda je součástka, která má dva vývody, a protože se bavíme jako elektronici, tak si budeme pamatovat, že vývody jsou připojené k elektrodám, které se jmenují katoda (což je záporná elektroda) a anoda (to je kladná elektroda – mnemotechnická pomůcka: kladná elektroda tam má to ano, a ti, co umí rusky, vědí, že da znamená ano). Seříznutá hrana označuje katodu. Katoda je ten větší útvar uvnitř diody. Ten druhý vývod, bez seříznuté hrany a s menším útvarem, to je kladná elektroda, anoda. (Další mnemotechnická pomůcka: delší vývod si můžete zkrátit a ten ucvaknutý kousek přeložit napříč, abyste získali „+“)

056-2.jpeg

Zapojte anodu na výstup číslo 6 integrovaného obvodu. Asi není dobrý nápad ji strkat přímo na místo. Dejte si ji kousek stranou, do jiné řady vývodů, a anodu propojte s vývodem 6 nějakým vodičem.

Předposlední krok: Katodu připojte přes rezistor s odporem 330 ohmů (rozpoznávání hodnot viz předchozí text) na zápornou napájecí lištu. Pamatujte si: LED vždy s rezistorem! Jinak ji spálíte.

Teď připojte zdroj k nepájivému kontaktnímu poli. Modrou – zápornou – napájecí lištu na záporný pól (budeme mu říkat zem, proč, to si řekneme později), červenou na kladný (+ 5 V). Můžete si zdroj ještě proměřit na multimetru: nastavte rozsah 20 V, černou sondu připojte na zem (tedy na zápornou, modrou lištu), červenou na + 5 V, a pokud se na displeji ukáže něco okolo 5, je to v pořádku. Pokud se ukáže záporné číslo, máte prohozené plus a mínus.

Nezapomeňte propojit horní napájecí lištu se spodní dvěma vodiči tak, jak je naznačeno na obrázku. Lišty spolu nejsou vodivě spojené, o to se musíte postarat sami.

Máte? Ještě jednou si to prosím překontrolujte podle výše uvedeného postupu a obrázku. Pro jistotu stručné shrnutí:

 1. Integrovaný obvod 74LS04 (74ALS04, 74HCT04) zasunutý tak, aby měl vývod číslo 1 vlevo dole – to znamená potisk čitelný, ne vzhůru nohama, a na levém okraji značku.

 2. Vývod 14 (vlevo nahoře) připojený na +, vývod 7 (vpravo dole) připojený na -.

 3. Spojené vývody 2 a 3 integrovaného obvodu (IO)

 4. Spojené vývody 4 a 5 IO.

 5. Mezi vývody 1 a 2 IO zapojený rezistor 10 K (před zapojením změřte!).

 6. Mezi vývody 1 a 4 IO zapojený kondenzátor 10 μF. Vývod označený bílým proužkem na vývod 4 IO, druhý na vývod 1 IO.

 7. Vývod 6 IO připojený na anodu LED (anoda = menší útvar uvnitř, delší vývod, hladký lem).

 8. Katoda LED (= větší útvar, kratší vývod, seříznutý lem) připojená na jeden vývod rezistoru 330.

 9. Druhý vývod téhož rezistoru připojený na mínus (-).

 10. Horní i dolní napájecí lišty propojené – plus na plus, mínus na mínus.

 11. Zdroj 5 V zapojený správně, nepřepólovaný.

058-1.jpeg

Zapněte napájení.

Bliká?

Pokud ano, tak hurá, sláva, haleluja, zvládli jste to. Pokud ne, nastává problém, a těch může být asi tak dvacet. Od těch banálních (na něco jste zapomněli, něco nemá správný kontakt, napájení nefunguje) přes závažnější (něco jste zapojili obráceně a je potřeba to otočit – nejčastěji LED, popřípadě jste použili nefunkční součástku) po fatální (něco jste zapojili obráceně, ono to potichu shořelo a přestalo fungovat a fungovat to nezačne, ani když to otočíte zpátky). Projděte si znovu celé zapojení, všechno si překontrolujte, změřte, jestli je na vývodech 7 a 14 napájecí napětí, zkuste otočit LED (prohodit vývody), jestli ji nemáte obráceně...

Pokud jste ale při sestavování postupovali pečlivě a přesně podle návodu, mělo by vše fungovat na první dobrou, takže se můžeme za intenzivního blikání naší první elektronické konstrukce podívat, co že se tam vlastně děje a proč. Protože cílem této knihy není ukázat vám, jak se postaví blikač, ale dát vám dostatek informací k tomu, abyste si ho dokázali navrhnout a postavit sami!

Ono to bohužel není tak úplně jednoduché a k tomu, abyste opravdu pochopili, proč blikač bliká, potřebujete spoustu teorie. Možná vás zklamu, ale nečekejte, že se ono tajemné mystérium blikače dozvíte hned v následující kapitole… Ale slibuju, že se k němu dostaneme – sice až v půlce knihy, ale věřte mi: to už budete vědět, jak funguje třeba kondenzátor a jakou má funkci, takže princip blikače bude naprosto zřejmý.

3 Hlava, koleno, zem…

results matching ""

  No results matching ""