33 Displeje

Vlastně až dosud jste používali pro výstup dat buď prostou LED, nebo jednoduchý sedmisegmentový displej, popřípadě jste posílali data na sériové rozhraní. Teď si pojďme ukázat některé vyspělejší displeje.

results matching ""

    No results matching ""