34.3 Matice tlačítek

Ovšem ne vždy je potřeba plná klávesnice. Někdy stačí i míň kláves, například číslice a několik funkčních tlačítek. Dají se sehnat například membránové klávesnice 5 × 4 či 5 × 5, lze sehnat i malé klávesničky 4 × 4, 5 × 4, a některé e-shopy nabízejí například i sadu 16 tlačítek a 8 sedmisegmentovek – a navíc s čipem, který se stará o obsluhu klávesnice i zobrazovače, takže k mikrokontroléru připojujete celý blok přes SPI.

Historické okénko: U počítačů, zvaných „jednodeskové“, se často používaly maticové klávesnice a sedmisegmentové displeje. Některé takové počítače využívaly toho, že princip multiplexovaného displeje, kdy je potřeba vybírat pozice jednu po druhé, se dobře doplňuje s obsluhou klávesnice, kde se taky kontrolují řádky jeden po druhém, a tak často spojovaly výběr pozice na displeji s řádkem klávesnice, a během zobrazování zároveň četly klávesnici.

results matching ""

    No results matching ""