37.2 Převodník napěťových úrovní

Velmi užitečná věc ve chvíli, kdy potřebujete propojit obvody s různou logikou – nejčastěji třeba 5 V Arduino a 3,3 V senzory. Existuje jednoduché zapojení, které dokáže konvertovat logické signály z jedné úrovně do druhé, a potřebuje k tomu pouze jeden tranzistor MOSFET:

397-1.png

LV a HV je nízké (low) a vysoké (high) napájecí napětí, LV1, respektive HV1 jsou vstupy / výstupy v patřičných úrovních. Převodník funguje obousměrně.

eknh.cz/lcnv

Naštěstí nemusíte sestavovat a pájet převodníky, existují jako hotové moduly, nejčastěji pro čtyři signály, nebo pro osm signálů:

398-1.jpeg398-2.jpeg

Na jedné straně, tam, kde je LV, se připojují signály obvodu 3,3 V, na straně HV se připojují 5 V. LV a GND (resp. HV a GND) slouží k připojení napájecího napětí.

Připojení ESP8266 přes takový převodník je opravdu hračka:

398-3.png

Všimněte si, že modul je zapojený tak, jak byste čekali, tedy RxD na TxD a vice versa, jen je mezi Arduino a ESP vložen převodník úrovní.

Upozornění: Když budete takto zapojené Arduino programovat, pravděpodobně nastane chyba. Důvodem je to, že programování Arduina probíhá přes sériový port, a pokud je na tomtéž sériovém portu připojen jiný obvod, který má tendenci komunikovat (a to ESP8266 má!), tak ruší přenos dat, a programování skončí s chybou. Řešení je v takovémto případě před programováním modul ESP8266 odpojit!

Pro ovládání ESP8266 opět existuje celá řada knihoven, které zapouzdřují příkazy tak, aby práce byla co nejjednodušší.

results matching ""

    No results matching ""