37.3 WeMos D1 Mini, NodeMCU

Samotný procesor ESP8266 je poměrně výkonný a nabízí i několik datových pinů. Logicky se tedy nabízí možnost použít přímo tento modul místo Arduina. Jde to, s drobnými omezeními (např. ESP8266 má pouze jeden A/D převodník).

Asi nejlepší pro takovou práci jsou moduly NodeMCU a WeMos D1 Mini.

399-1.jpeg400-1.jpeg

Oba tyto moduly obsahují základní modul ESP8266 a několik součástek, které slouží pro připojení k počítači přes USB. K těmto modulům existuje široká škála nástrojů a doplňků – například pro modul WeMos D1 Mini existují shieldy s displejem OLED, s barevlou LED, s teploměrem, pro SD kartu, shield s relé, s obvody pro napájení z baterií, pro ovládání motorů a další…

401-1.jpeg

Výhoda je, že nejste odkázáni jen na Arduino – na webu naleznete návody, jak do těchto modulů nahrát například firmware pro Python nebo jazyk Lua. Vytvoření nějakého toho „internetu věcí“ je pak otázka doslova pár minut.

results matching ""

    No results matching ""