37.4 Bezdrátový teploměr s WiFi

Tentokrát opustíme bezpečný svět Arduina UNO a použijeme výše zmíněný modul WeMos D1 Mini spolu s moduly BMP180 (ten už známe) a SHT30 – tento modul měří teplotu a relativní vlhkost a připojuje se přes sběrnici I2C. Modul SHT30 je o něco přesnější než DHT11/DHT22, ale především používá standardní sběrnici I2C.

402-1.jpeg402-2.jpeg402-3.jpeg

Poskládání takového teploměru je otázka několika minut, napsání softwaru také. Naštěstí existuje způsob, jak takovouto sestavu přímo programovat přes Arduino. Dovolte odbočku:

results matching ""

    No results matching ""