37.5 Instalace podpory ESP8266 do Arduino IDE

  1. Nainstalujte ovladače pro USBtoUART převodník, který je v kitech WeMos a jejich klonech – bývá to CH340.

  2. V Arduino IDE vyberte z menu Soubor – Vlastnosti, a do pole „Správce dalších desek URL“ přidejte adresu arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json (Pokud tam už nějaké záznamy máte, přidejte tento a oddělte jej čárkou)

402-4.png

  1. V menu Nástroje – Vývojová deska vyberte Manažér desek

403-1.png

  1. Vyberte desku ESP8266 (můžete použít filtrovací pole nahoře)

403-2.png

  1. Po nainstalování vyberte desku WeMos D1 Mini

404-1.png

Příklady jsou v sekci Příklady z knihoven, klíčové slovo ESP8266. Dokumentaci naleznete na esp8266.github.io/Arduino/versions/2.3.0/

results matching ""

    No results matching ""