3.10 Zkratky u značení

Ujalo se nám mezi elektroniky takové zkracování. Třeba hodnotu 2,2 kiloohmu nepíšeme jako 2,2k (ohm vynecháme, u rezistoru je jasné, že jde o ohmy), ale jako 2k2. Prostě to písmenko, co označuje předponu, posuneme na místo desetinné tečky. Takto:

Hodnota Značení
2,2 2R2
22 22R (nebo jen 22)
220 220R (nebo jen 220)
2 200 2K2
22 000 22K
220 000 220K (nebo M22)
2 200 000 2M2
22 000 000 22M

A jak je to třeba u kondenzátorů? Úplně stejně, ale za základ se bere 1 pF. Kondenzátor 22K = 22 000 pF = 22 nF. Kondenzátor 4M7 bude tedy 4,7 × 106 pF = 4,7 µF.

results matching ""

    No results matching ""