3.14 Zkrat

Též v tajné řeči bratří drátů „kraťas“, neboli „krátké spojení“, nastává, když spojíte kladný pól zdroje se záporným nějakým vodičem napřímo, bez rezistoru. Odpor vodiče je minimální, to znamená, že – podle Ohmova zákona – poteče obrovský proud, a to může způsobit několik věcí.

Zaprvé: zvedne odběr na maximum. Zdroj dá všechnu elektřinu co má, vymáčkne ze sebe ochotně každý elektron, takže už na další zařízení, která mají větší odpor, nezbude. Bohužel, takovéhle množství energie jen zbůhdarma ohřeje dráty a vyzáří se jako teplo bez jakéhokoli užitku.

Zadruhé: toho tepla bude hodně moc. Tak moc, že může zničit věci v okolí, roztavit plasty, zapálit je…

Zatřetí: zdroj to nemusí vydržet a zničí se.

Obrana proti zkratu je docela jednoduchá: Pojistky, jističe, ochrany proti velkým proudům. Když se vám náhodou doma podaří vytvořit zkrat – stačí šikovně navrtat kabely ve zdi, nebo zapojit do zásuvky spotřebič s uklepaným kablíkem – stane se přesně to, co jsem popisoval, ale naštěstí doma máte jističe (popřípadě snad ještě někde staré porcelánové pojistky). Jistič je zařízení, které měří protékající proud, a jakmile stoupne nad danou mez (třeba 6 ampérů u světel, 10 ampérů u zásuvek atd.), tak přeruší napájení. Páčkou je pak potřeba jej opět „nahodit“.

U pojistek je tenký drátek, který se velkým proudem roztaví a tím přeruší přívod elektřiny. Pojistka se takzvaně „spálí“ a je potřeba ji – samozřejmě až po odstranění příčiny – nahradit novou.

Třetí možnost, kterou jsou vybavené třeba laboratorní zdroje napětí, jsou proudové ochrany. Jakmile odběr překročí nastavenou mez, elektronika zasáhne, vypne napětí a rozsvítí varovný signál.

results matching ""

    No results matching ""