3.15 Multimetr jako zkrat?

Už jsem to tu taky psal, ale pro jistotu to ještě jednou zopakuju:

Multimetrem měříte napětí mezi dvěma body. Multimetr má, když je přepnutý na měření napětí, mezi sondami velmi velký odpor, takže skrz něj teče jen minimální proud. Čím větší vnitřní odpor má, tím méně ovlivňuje měřený obvod.

Když multimetrem měříte proud, tak vždy v jednom bodě tak, že proud teče skrz multimetr. Multimetr, přepnutý na měření proudu, má vnitřní odpor minimální – právě proto, aby skrz něj tekl proud bez problémů a byl měřením co nejméně ovlivněn.

077-1.jpeg077-2.jpeg

Co se stane, když přepnete multimetr na měření proudu a připojíte jej na póly baterie? Nedělejte to, fakt ne! Bude mít téměř nulový odpor, a vy jím vlastně zkratujete baterii. Dále platí všechno to, co jsme si řekli o zkratu výš. V tomto případě bude pravděpodobným výsledkem zničení multimetru.

A teď ruku na srdce – co byste jako chtěli měřit? „Proud baterie“? Pokud si myslíte, že baterie má „proud“, tak jsem jako lektor selhal. Zkuste se prosím vrátit ještě jednou na začátek této kapitoly, třeba jste to jen v roztržitosti zapomněli…

A protože jeden obrázek vydá za tisíc slov, tak zde máte… Vlevo správný způsob, vpravo nesprávný. Zapamatujte si to!

078-1.png

results matching ""

    No results matching ""