3.16 Elektromagnetická indukce

Já před vámi v téhle knize hodně věcí zatajím. Tedy přesněji řečeno: nebudu o nich psát. Třeba namátkou celou širokou oblast nízkofrekvenčních signálů, silovou elektřinu, audiotechniku, radiotechniku, magnetostrikci, elektrický oblouk i katodové paprsky, elektronky, Teslův transformátor, Van der Graafův generátor, varikap, transil, tříbodový souběh superhetu i Čebyševův filtr třetího řádu. Ale tuhle věc o elektřině byste měli vědět. Sice ji ze školy už určitě znáte a máte ji někde uloženou v hlavách, ale nejspíš jako zlomkovitou znalost – něco s pravou rukou tam bylo a s vodičem v magnetickém poli a tak.

Vodič, kterým protéká proud, okolo sebe vytváří magnetické pole. Můžete si to vyzkoušet, pokud máte kompas a drát. Když položíte kompas na drát a pustíte skrz něj proud, třeba do žárovky, tak se střelka kompasu vychýlí.

Nebo: Vezměte vodič, třeba ten, co máte k propojování na kontaktním poli, a větší hřebík. Vodič omotejte okolo hřebíku a na jeho konce připojte třeba plochou baterii. Hřebík začne fungovat jako magnet, což se dá ověřit tím, že se k němu chytají menší kovové předměty – maličké šroubky, kovové sponky na papír a tak. Díky tomu, že jste delší drát namotali na menší prostor, působí magnetická síla koncentrovaněji.

Funguje to i obráceně?

Odpojte baterii, místo ní připojte multimetr, přepnutý na měření milivoltů, a teď k hřebíku přibližujte magnet a zase ho vzdalujte. Sledujte, co se děje.

Funguje to? Funguje, ale trochu jinak.

Ve vodiči v magnetickém poli vzniká elektrické napětí, ovšem pouze ve chvíli, kdy se mění intenzita tohoto magnetického pole. Třeba když se vodič pohybuje, nebo když magnetické pole odstraníte nebo vytvoříte.

Když si k výše zmíněnému hřebíku namotáte podobně druhý vodič (klidně přes ten první), máte možnost zkusit, jak se to celé bude chovat. Jeden vodič použijte jako elektromagnet, tzn. připojte k němu baterii, k druhému vodiči připojte měřicí přístroj, a uvidíte, že se nic neděje. Děje se jen ve chvílích, kdy baterii připojujete a odpojujete... V takových chvílích se na měřicím přístroji objeví pulsy.

Kdybychom tedy na vstupu ten signál pravidelně přerušovali, tak... No, zkuste si to.

A tomu efektu, kdy změnou magnetického pole vzniká elektrické napětí, se říká elektromagnetická indukce.

Tohle jsem před vámi utajit nemohl. Ale věřte mi – chtěl jsem! Nakonec se ukázalo, že to nepůjde, protože indukce může za spoustu věcí, někdy špatných (rušení signálů), někdy dobrých (třeba výroba elektrické energie v dynamu).

Později na indukci ještě několikrát narazíme...

results matching ""

    No results matching ""