3.5 Odpor

Vraťme se k našemu vědru s vodou, akváriu, nádrži… Síla proudu, který vytéká výpustí, je dána nejen výškou hladiny (tedy v naší analogii napětím), ale i dalším faktorem, totiž velikostí výpusti (respektive jejím průřezem). Čím větší výpust, tím větší proud, a obráceně.

Ve světě elektřiny existuje analogická vlastnost, totiž vodivost. Vodivost vlastně udává, kolik volných elektronů má daná látka k dispozici. Vodiče, látky vodivé, mají vodivost velmi vysokou, látky nevodivé velmi nízkou (vakuum téměř nulovou). V elektronice ale používáme jinou veličinu, která je převrácenou hodnotou vodivosti, totiž odpor. Vodiče mají odpor velmi malý, nevodiče téměř nekonečný. Odpor měříme v ohmech (čteme [óm] a značíme Ω) Označení pro tuto veličinu je R (od slova „resistance“)

Odpor doplnil základní trojici elektrických veličin. Pardon za dlouhý výklad bez experimentů. Teď hned jdeme něco změřit!

067-1.jpeg

results matching ""

    No results matching ""