3.7 Ohmův zákon

Pokud jste měřili dobře, zjistíte, že pro výše uvedené hodnoty platí (s určitou mírou tolerance, danou nepřesností měření a použitých součástek) následující vztah:

proud = napětí / odpor (A; V, Ω)

Tomuto vztahu se říká Ohmův zákon a je to nejdůležitější pravidlo, které v elektrotechnice platí. Zapisuje se i ve tvaru napětí = proud × odpor, matematickým zápisem jako U = I . R

Pro snazší zapamatování se někdy používá zápis v trojúhelníku:

069-1.png

Stačí si pak jednu veličinu zakrýt, a zbývající dvě řeknou, jak ji spočítáme. U = I . R, I = U / R, R = U / I.

results matching ""

    No results matching ""