5.5 Kirchhof 2

Zmínil jsem první Kirchhofův zákon. Je snad nějaký další? Samozřejmě že je, a nepřekvapivě se nazývá druhý Kirchhofův zákon. Ten říká, že součet úbytků napětí na (sériově zapojených) spotřebičích je roven součtu napětí (sériově zapojených) zdrojů. Čili řečeno polopaticky: pokud zdroje zapojíte tak, že budou dávat 5 voltů a připojíte k nim iks spotřebičů sériově, tak ty se mezi sebou budou muset o těch pět voltů podělit. A to tak, že celkový součet napětí pro každý z nich bude přesně těch pět voltů, nikam se nic neztratí ani nikde nic nevznikne.

Mimochodem, oba zákony se jmenují podle německého vědce Gustava Kirchhoffa, profesora fyziky, který mimo těchto zákonů objevil například záření černého tělesa.

Mimochodem, jak je to se zdroji a jejich spojováním?

results matching ""

    No results matching ""