5.6 Baterie sériově – paralelně

To je dobrá otázka, a bude se to hodit. Už jsme si ukázali, že dva monočlánky 1,5 V, zapojené sériově, tedy „za sebou“, dávají dohromady 3 V. Tedy Ux = U1 + U2. Co když je zapojíme vedle sebe, paralelně? Výsledné napětí bude stejné, tedy 1,5 V, ale zdvojnásobí se velikost proudu, který je schopna baterie dodat.

Baterie totiž, nepřekvapivě, nedokáže dodat nekonečný proud. Pokud budeme odebírat stále víc a víc proudu, tak začne klesat její napětí. Pokud bychom, teoreticky, zvedali odběr do nekonečna, klesne její napětí na nulu. Ovšem v praxi je potřeba dodržovat nějakou minimální hodnotu napětí, proto není možné brát libovolné množství proudu.

Co když jednu z baterií otočíme? U sériového zapojení to povede k tomu, že výsledkem bude nula voltů, u paralelního jsme právě stvořili automatický vybíječ baterií.

results matching ""

    No results matching ""