6 Základní elektronické součástky

Už jsme se seznámili s několika různými součástkami, tak je skoro načase udělat si takové drobné shrnutí, a při té příležitosti si ukážeme i pár součástek dalších.

Součástky, s nimiž jsme se zatím podrobněji seznámili, se nazývají diskrétní – dělají nějakou jednu elementární funkci, například omezují procházející proud. Ale už jsme použili i jeden integrovaný obvod – to je komplexní součástka, sestavená z mnoha jednoduchých součástek, které jsou uzavřeny v jednom pouzdru. S integrovanými obvody se budeme setkávat v celém zbytku knihy, takže ještě bude hodně příležitostí si je popsat podrobněji.

Mezi diskrétní součástky, s nimiž jsme se už seznámili, patří rezistory, potenciometry a světlo emitující diody (LED). V prvním zapojení (blikač) jsme použili i kondenzátor, o kterém ještě nebyla řeč.

results matching ""

    No results matching ""