6.1 Rezistor

Rezistor spolu s kondenzátorem a cívkou tvoří základní trojici součástek. V číslicové technice budeme používat nejčastěji rezistory, kondenzátory jen okrajově a cívky ještě méně, ale je na místě se s nimi seznámit.

Rezistor je diskrétní součástka se dvěma vývody, jejíž zásadní vlastností je, že klade odpor procházejícímu proudu. Rezistory se vyrábějí v různých velikostech, pro naše účely postačí ty nejmenší. Pokud je třeba, aby rezistorem procházely vyšší proudy (a tím byly vyšší tepelné ztráty), musíte použít rezistory s velkým ztrátovým výkonem.

109-1.jpeg

results matching ""

    No results matching ""