7.8 A to je všechno s polovodiči?

Ani náhodou. Dioda a tranzistor jsou nejjednodušší polovodičové součástky s jedním, resp. dvěma P-N přechody. Existují i součástky s více přechody, jako tyristory, triaky a diaky, používané především pro spínání velkých proudů a regulaci výkonu, ale těmi se zabývat nebudeme.

Naopak se budeme zabývat jinými polovodičovými součástkami, totiž integrovanými obvody. Integrované obvody pomocí sloučení mnoha tranzistorů, diod a rezistorů na jedné křemíkové destičce nabízejí velmi složité funkce a komplexní obvody.

Integrované obvody dělíme do dvou základních skupin: analogové a digitální. Zjednodušeně se dá říct, že analogové obvody nějak pracují s proudy či napětím – zesilují, zpracovávají apod., zatímco u digitálních se pracuje pouze s logickými signály, nejčastěji definovanými jako: je napětí/není napětí. Zapnuto/vypnuto. Mezi nimi jsou obvody hybridní, které kombinují oba světy, jako například analogově-digitální a digitálně-analogové převodníky, časovače, Hallovy sondy s digitálním výstupem a podobně.

My budeme používat převážně digitální obvody v pouzdrech DIL. Což mě přivádí k nápadu, že je vhodná chvíle pobavit se o tom, jak jsou součástky vlastně „zabalené“ a jak se s nimi pracuje.

8 Pouzdra elektronických součástek

results matching ""

    No results matching ""