8 Pouzdra elektronických součástek

Rezistory se nejčastěji vyskytují v podobě malých válečků s axiálně (tj. v ose) umístěnými vývody. Vypadají jako „oteklý drát“, jak se říká. Hodnota bývá značena buď barevnými proužky, nebo (na větších rezistorech) napsána číslem.

Kondenzátory jsou nejčastěji menší či větší válečky s oběma vývody na jednom konci (u elektrolytických kondenzátorů), popřípadě vypadají jako velké rezistory (svitkové) nebo jako malé polštářky. U elektrolytických kondenzátorů je dost místa na označení hodnoty a maximálního napětí, u menších keramických bývá trojčíslí, kde první dvě číslice znamenají hodnotu a poslední počet nul, které je potřeba dopsat, abychom dostali kapacitu v pikofaradech. Příklad:

330 = 33, žádná nula, tedy 33 pF

104 = 10 + 0000, tedy 100 000 pF = 100 nF

472 = 47 + 00, tedy 4 700 pF = 4,7 nF

Diody jsou podobné rezistorům – mívají pouzdro, na kterém je napsán typ diody, a u jednoho vývodu barevný pruh. Ten označuje katodu.

Tranzistory bývají nejčastěji v pouzdrech, které se označují TO-92 nebo TO-220. TO-220 jsou pouzdra pro výkonové tranzistory, k nimž se připojuje chladič.

100-1.png

To, který vývod je báze, který kolektor a který emitor, se u jednotlivých typů liší, proto je vždy důležité podívat se do datasheetu.

results matching ""

    No results matching ""