8.2 DIP, DIL

U integrovaných obvodů, s nimiž budeme pracovat, budeme nejčastěji používat pouzdra typu DIL či DIP. Jaký je mezi nimi rozdíl?

DIL znamená Dual In-Line. Tedy že vývody jsou uspořádány do dvou (dual) řad (line). Mezi sebou mají rozestup 2,54 mm, řady jsou od sebe vzdáleny trojnásobek či šestinásobek této hodnoty.

DIP znamená Dual In-Line Package. Tedy naprosto totéž jako DIL, jen je tam přidáno slůvko Package, neboli pouzdro. Můžete se setkat i s označením PDIP a CDIP. PDIP znamená Plastic DIP, CDIP je Ceramic DIP. Dnes se většinou používají první, tedy plastová pouzdra, většinou černé barvy. CDIP, keramická pouzdra, bývala kdysi populární, nejčastěji měla bílou barvu, ale dnes už se moc nepoužívají – jsou křehká a někteří uživatelé hovoří o tom, že po mnoha letech přestávají součástky fungovat, protože se pouzdra občas poruší.

Číslovka za označením znamená počet vývodů. DIP14, DIP16, DIP24, DIP28, DIP32 a DIP40 (popřípadě „DILxx“) udávají, že součástka je v pouzdře se 14, 16 atd. vývody.

Pokud se dostanete k pájení, velmi rychle zjistíte, že integrované obvody jsou náchylné na přehřátí. Proto je dobré dávat je do takzvaných patic (či objímek) Sice to někdy sníží spolehlivost, ale zjednoduší to výrazně výměnu poškozených součástek. Integrované obvody s mnoha vývody se totiž snadno zapájí, ale podstatně hůř vypájí.

results matching ""

    No results matching ""