EduShield

497-1.jpeg

Použité piny na Arduino

Pin Funkce Pin Funkce
D2 (INT) Button A0(D14) Fotorezistor
D3 (INT) RTC SQW out A1(D15) Termistor
D4 --- A2(D16) Red LED
D5 (PWM) RGB LED – G A3(D17) Orange LED
D6 (PWM) RGB LED – B A4(D18) I2C SDA pin
D7 --- A5(D19) I2C SCK pin
D8 ---
D9 (PWM) RGB LED – R
D10 ---
D11 ---
D12 ---
D13 Green LED

498-1.png

Přiřazení pinů v ATtiny2313 k vývodům na konektoru pro displej (pin 1 je vlevo dole):

AVR

PB4 PB1 PB0 PB3 PB2 PD6
PA1 PA0 PD2 PD3 PD4 PD5

Arduino

D13 D10 D9 D12 D11 D8
D2 D3 D4 D5 D6 D7

LED (CA označují pozice, SEG jednotlivé segmenty)

CA1 SEGA SEGF CA2 CA3 SEGB
SEGE SEGD SEGH(DP) SEGC SEGG CA4

results matching ""

    No results matching ""