Nahrání firmware do EduShieldu

V EduShieldu je displej řízen pomocí ATtiny2313. V něm je firmware, napsaný ve Wiring. Tento firmware se dá jednoduše nahrát pomocí Arduina a Arduino IDE.

 1. Aktualizujte Arduino IDE na nejnovější verzi.

 2. Stáhněte si aktuální software pro EduShield (github.com/arduino-edushield/edushield) – můžete použít i Správce knihoven v Arduino IDE.

 3. Ve složce _firmware naleznete podsložky „hardware“, „libraries“ a „tiny2313“. Obsah složek „hardware“ a „libraries“ zkopírujte do pracovního adresáře Arduina (nejčastěji v domovském adresáři, podsložka Arduino). Složka „libraries“ bude pravděpodobně existovat, „hardware“ možná ne, tak jej vytvořte.

 4. Spusťte Arduino IDE a připojte Arduino Uno, kterým budete programovat. Bez EduShieldu!

 5. Z menu „Soubor – příklady“ vyberte „Arduino ISP“ a běžným způsobem jej nahrajte do Arduina.

 6. Z EduShieldu sundejte displej.

 7. Switch J6 nad displejem rozpojte, viz obrázek (to je to modré nahoře pod piny 12, 11, označené RTC PWR):

499-1.jpeg

 1. Propojte pomocí šesti propojovacích vodičů EduShield (šestivývodový konektor označený J3 ISP) s Arduinem (+ 5 V, GND, datové piny 10, 11, 12 a 13). Správné propojení je naznačeno na následujícím obrázku:

500-1.jpeg

 1. Propojené komponenty by měly vypadat zhruba takto:

500-2.jpeg

 1. Spusťte Arduino IDE a otevřete sketch Tiny2313 ze složky _firmware.

 2. Vyberte jako desku „ATtiny2313 @ 1 MHz“ a jako programátor „Arduino as ISP“, viz screenshot:

501-1.png

 1. Přeložte a spusťte nahrávání.

 2. Po úspěšném nahrání odpojte EduShield od Arduina.

 3. Vraťte zpátky switch J6 (musí spojovat oba vývody) a nasaďte displej.

results matching ""

  No results matching ""